Hva gjør vi?

Vår arbeidsdag

Åpningstid kl. 08:00-15:30 mandag til fredag.

På Fontenehuset jobber medlemmer og medarbeidere side om side i driften av huset. Alle arbeidsoppgaver oppstår som et resultat av driften på huset og sammen bygger og utvikler vi Fontenehuset på Gjøvik. Alt arbeidet er basert på frivillighet og man driver sin egen rehabiliteringsprosess. Du bestemmer selv hvilke dager og hvor mange timer hver dag du ønsker å bruke huset.

Vi har arbeidsmøter kl. 09:00 og 13:00. På arbeidsmøtene fordeler vi arbeidsoppgavene som skal gjøres og de som er tilstede velger hvilke oppgaver de har lyst å bidra med. Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne delta i de ulike oppgavene. Vi løser arbeidsoppgavene i fellesskap, støtter og lærer hverandre. Både medlemmer og medarbeidere sørger for at medlemmer som kommer til arbeidsmøtene og etter blir inkludert i arbeidsfellesskapet.

Arbeidsplassen er delt i to enheter: kontor & media og kjøkken & drift. Medlemmer velger selv hvilken enhet de ønsker å arbeide på. 

tavle.png

Kontor og media

På kontor-og mediaenheten har vi ansvaret for kontor, administrasjon, markedsføring, arbeid og studier. 

Våre oppgaver er blant annet:

 

– Markedsføre oss i sosiale medier, oppdatere nettsiden vår, skrive, utforme og selge husavisa vår "Fontenenytt", betjene resepsjon, lage takkekort og gratulasjonskort, perle og selge "du duger"-armbåndet vårt og mye mye mer... 

Fontenehuset Gjøvik 21 - hires - 5 - Foto Øyvind S Endal.jpg

Kjøkken og drift

På kjøkken-og driftenheten har vi ansvaret for kjøkken, regnskap, renhold, HMS, vedlikehold, uteområde.

Våre oppgaver er blant annet: 

- Lage lunsj, bake, plante, renhold av kjøkken og enhet, sette på kaffe & te, hente post, gjøre innkjøp, utendørs og innendørs vedlikehold, tømme søppel og vanne planter.

kjokken.png

Ung på huset

Et tilbud for deg mellom 16-30 år, som har eller har hatt psykiske helseutfordringer, falt utenfor skole og/eller arbeidslivet. Her bidrar alle på lik linje, med de ressursene man har. Vi er en arena hvor du kan oppleve tilhørighet, vennskap og økt tro på egen mestring.

Vi tilbyr et inkluderende fellesskap hvor du kan ta del i ulike arbeidsoppgaver og prosjekter, møte andre unge og få støtte til utdanning og jobbsøking. Du kan velge å utføre arbeidsoppgaver i samarbeid med andre eller arbeide med dine gjøremål. Vårt hovedmål er å være en støttespiller for våre medlemmer i videre arbeid eller utdanning.

Vi jobber med ulike prosjekter og arbeidsoppgaver, for eksempel:

  • Studier

  • Filme og redigere informasjonsfilmer for å markedsføre oss og resten av huset

  • Sosiale medier

  • Matlaging

  • Rekruttering av nye medlemmer på ulike arenaer i samfunnet

  • Sosiale aktiviteter og utflukter

  • Utvikle nettsiden vår

Dette er oppgaver man kan jobbe med gjennom uken, utenom vårt faste møtetidspunkt også. I tillegg til å være en del av ung på huset så er man en del av fellesskapet på huset og man kan være med å delta på våre enheter kjøkken & drift og kontor & media.

All deltakelse er frivillig og det koster ingenting å bli medlem.

IMG_0139.HEIC

Arbeid og studier

På Fontenehuset støtter vi våre medlemmer som har som mål å komme seg ut i ordinært arbeid eller studier.

Det finnes ulike veier for å komme ut i jobb.

For noen innebærer denne veien å fullføre videregående skole, få fagbrev eller å ta høyrere utdanning. Hos oss kan du få hjelp og motivasjon til å velge den riktige veien for deg. Det er også mulig å komme på huset og jobbe med eget studiearbeid og få hjelp til dette. Vi har eget studierom med leseplasser som er tilgjengelig for våre medlemmer.

 

For andre kan veien til jobb være å få hjelp til å skrive søknad, CV, forberedelser til jobbintervju, finne aktuelle stillinger, støtte til å komme ut i ordinært arbeid eller prøve seg i en overgangsarbeidsstilling. Alt dette kan man få hjelp og støtte til på huset.

Overgangsarbeid (OA) er Fontenehusets eget arbeidsprogram. Dette er lønnede deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet som huset disponerer for sine medlemmer. Medlemmene kan prøve seg i en slik stilling fra 6-9 måneder for å få arbeidstrening og oppleve mestring i arbeidslivet med støtte fra Fontenehuset. Fontenehuset gir opplæring til hver stilling, holder kontakt med medlemmer og arbeidsgivere i hele arbeidsperioden, og stiller som vikar ved sykdom.

Vi har to OA-plasser, en ved Mustad Kantine og en hos parkvesenet i Gjøvik kommune. 

Fontenehuset Gjøvik 21 - web - 17 - Foto Øyvind S Endal.jpg

Fritidsprogram

I tråd med standard 32 har vi et fritids- og sosialt program. Alle aktivitetene planlegges av medlemmer og medarbeidere i fellesskap.

Fritidsprogram - onsdager

Hver onsdag holder vi huset åpent etter arbeidstid fra kl. 15.30 til 18.30. Noen av aktivitetene vi har gjort disse dagene er: Quiz-kveld, tyttebærtur & grilling, taco og lagspill-kveld, pizza & kino, juleverksted, kurs i lefsebaking og bowling. 

Helgearrangement og høytider

Første søndag i måneden har vi søndagsmiddag på huset fra kl. 13:30 til 16:30. 

Høytidsdager holder vi huset åpent (påskeaften, 17. mai, julaften og nyttårsaften). Vi planlegger og tilbereder festmåltidene sammen.

Sommerturer

I sommerhalvåret arrangerer vi en hel dag i uka hvor vi reiser på ulike utflukter. Noen av turene vi har vært på er Mjøscharter tur til Helgøya, Domkirkeodden, lek i hagen, pannekakehuset på Lillehammer og Dokkadelta.

IMG_8548.HEIC

strategisk plan

årsmelding

Trykk på ikonet til venstre for å laste ned årsmeldingen vår for 2021. 

 

Obs! kan hende du må bruke en annen nettleser enn safari for å få åpnet filen.