Hvem er vi?

Fontenehusmodellen

Fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringtilbud bygger på helt grunnleggende menneskelige behov. Alle trenger å bli sett, hørt, møtt og være til nytte. Frivillighet, relasjoner og likeverd er fontenehusenes grunnleggende verdier. Det er over 300 fontenehus på verdensbasis, fordelt på over 30 land i alle verdensdeler. I Norge har vi 20 Fontenehus fordelt rundt om i landet. 

Fontenehus arbeider for at mennesker som blir ekskludert fra samfunns- og arbeidsliv pga. psykiske helseproblemer skal inkluderes i et frivillig arbeidsfellesskap og at medlemmer som ønsker det skal få hjelp med utdanning og lønnet arbeid.

Alle Fontenehus i hele verden driftes etter 37 standarder som er, gjennom konsensus, fattet av det verdensomspennende fellesskapet av fontenehus. Prinsippene som uttrykkes i standardene er kjernen av fontenehusenes suksess i å hjelpe mennesker med psykiske helseutfordringer til å tilegne seg sosiale, økonomiske, utdanningsmessige og yrkesrettede mål. 

Standardene fungerer også som et rettighetsdokument for medlemmer og som en etisk veiledning for medarbeidere, ledelse og styre. Standardene vektlegger at et fontenehus er et sted som gir medlemmer respekt og muligheter. Standardene danner også grunnlaget for vurdering av fontenehusets kvalitet gjennom Clubhouse International sin egen akkrediteringsprosess.

64526509_2433417140013145_33285486817281

Medarbeidere

kirsti.jpg

Kirsti Østhagen

Cato.JPG

Cato Lampe Mortensen

Enhetsansvarlig kjøkken og drift

cato@fontenehusetgjovik.no

meretehe.JPG

Merethe Holen

Enhetsansvarlig kontor og media

merethe@fontenehusetgjovik.no

Embla.jpg

Embla Marie S. iddberg

Enhetsansvarlig ung på huset

embla@fontenehusetgjovik.no

noun_Norway Map_1084977.png

Styret

Styret

nestleder.png

Ingjerd Thon Hagaseth

Styremedlem

Skjermbilde 2021-04-07 kl. 14.22.18.png

Terje Solheim

Styremedlem

Bjørn Bysveen.jpg

Bjørn bysveen

Styremedlem

271818909_290522586449038_1609032092230765982_n.jpeg

arild thorsrud

Varamedlem

styreleder2.png

Liv Thorsen

Styrleder

kjetilkjenseth.jpg

Kjetil Kjenseth

Nestleder

bjørnblichfeldt.png

Bjørn Blichfeldt

Styrmedlem

ginasveen.png

Gina Marie Sørum Sveen

Styremedlem