Inkluderende arbeidsliv

Vil du sammen med oss ta et tak for samfunnet? 

Alt for mange står utenfor arbeidslivet selv om de kan, og vil ha en ordinær jobb. Av helsemessige grunner vil ikke alle kunne jobbe 100%. Men selv små deltidsjobber er positivt for den enkelte og positivt for et samfunn som trenger arbeidskraft. Dette kan også bidra til at man får mer skatteinntekter i stedet for trygdeutgifter. Hele 70% av uføretrygdede ønsker ut i jobb, men kun 10% har fått sjansen til å komme seg ut i arbeid igjen. Dessverre øker antall personer som mottar uføretrygd hvert år, og andelen av befolkningen som mottar uføretrygd har aldri vært høyere.

Vi trenger derfor arbeidsgivere som vil gi de som ønsker seg en jobb, men som står utenfor en sjanse til å komme seg inn igjen i arbeidsmarkedet.

Overgangsarbeid

Overgangsarbeid er Fontenehusets eget arbeidsprogram. Det er lønnende deltidsstillinger opptil 50 % i det ordinære arbeidslivet, der arbeidsgiver betaler ordinær lønn. Medlemmet har stillingen i 6 til 9 måneder. Stillingene skal ikke kreve noen form for formell kompetanse, men være strukturerte og lette å sette seg inn i. Fontenehuset gir opplæring til hvert medlem og tilbyr tett oppfølging. Vi stiller med vikar ved sykdom. 

Våre medlemmer ønsker å bidra og vise at de kan gjøre en god jobb. Overgangsarbeid gir våre medlemmer en fersk jobbreferanse og jobberfaring, og har bidratt til at mange av våre medlemmer har gått videre til en ordinær jobb i etterkant.

Vi tilbyr en unik mulighet for arbeidsgivere som ønsker å ta et samfunnsansvar. Dere kan være med på å gjøre en forskjell for enkeltpersoner og bidra til et mer inkluderende samfunn. 

På andre fontenehus rundt om i landet har bla. Sparebank 1, Kiwi, Stortinget, sykehus, barnehager og reklamebyrå gitt en overgangsarbeidplass til de ulike husene.