top of page

FORDELER FOR ARBEIDSGIVERE:

arbeidsfellesskap, psykisk helse gjøvik, mental helse gjøvik
arbeidsfellesskap, psykisk helse gjøvik, mental helse gjøvik
arbeidsfellesskap, psykisk helse gjøvik, mental helse gjøvik

Motiverte arbeidstakere

Vikargaranti

Frigjør tid på arbeidsplassen

arbeidsfellesskap, psykisk helse gjøvik, mental helse gjøvik

Tett oppfølgning fra fontenehuset

arbeidsfellesskap, psykisk helse gjøvik, mental helse gjøvik

Ta samfunnsansvar ved å bidra til et inkluderende arbeidsliv

arbeidsfellesskap, psykisk helse gjøvik, mental helse gjøvik

Økt bevissthet om psykisk helse og tilrettelegging på arbeidsplassen

Vil du sammen med oss ta et tak for samfunnet? 

Alt for mange står utenfor arbeidslivet selv om de kan, og vil ha en ordinær jobb. Av helsemessige grunner vil ikke alle kunne jobbe 100%. Men selv små deltidsjobber er positivt for den enkelte og positivt for et samfunn som trenger arbeidskraft. Dette kan også bidra til at man får mer skatteinntekter i stedet for trygdeutgifter. Hele 70% av uføretrygdede ønsker ut i jobb, men kun 10% har fått sjansen til å komme seg ut i arbeid igjen. Dessverre øker antall personer som mottar uføretrygd hvert år, og andelen av befolkningen som mottar uføretrygd har aldri vært høyere.

Vi trenger derfor arbeidsgivere som vil gi de som ønsker seg en jobb, men som står utenfor en sjanse til å komme seg inn igjen i arbeidsmarkedet.

Overgangsarbeid

Ønsker du å bidra til å inkludere mennesker som står utenfor, men har hendene fulle med daglig drift?
Vi har erfaring med hva som må til for en vellykket arbeidsutprøving hos en framoverlent arbeidsgiver.

Vi vet at både du og kandidaten vår trenger god oppfølging og tydelige rammer for at dette skal være realistisk. Derfor legger vi ansvaret for opplæringen hos Fontenehuset. Vi vet at den psykiske helsen svinger. Derfor garanterer vi vikar dersom kandidaten skulle utebli. Dette får vi til fordi flere kandidater og ansatte får opplæring og kan steppe inn på kort varsel.

Overgangsarbeid er tarifflønnende deltidsstillinger opptil 50% i det ordinære arbeidslivet der arbeidsgiver betaler lønn direkte til medlemmet. Overgangsarbeidet er en avtale mellom arbeidsgiver og fontenehuset.

Et medlem har stillingen i 6 til 9 måneder, før den går videre til et annet medlem. Stillingene skal ikke kreve noen form for formell kompetanse og være strukturerte og lette å sette seg inn i. Overgangsarbeid er ikke nødvendigvis drømmejobben, men en inngang til arbeidslivet. Fontenehuset står for rekruttering og opplæring, og for tett oppfølging både av ansatte medlem og arbeidsgiver på arbeidsplassen. Fontenehuset garanterer vikar om medlemmet ikke kan stille på jobb. Overgangsarbeid gir våre medlemmer en fersk jobbreferanse og jobberfaring, og har bidratt til at mange av våre medlemmer har gått videre til en ordinær jobb i etterkant.

Har du som arbeidsgiver mulighet til å gi oss en liten stilling eller vil høre mer om fontenehuset; ta kontakt!

Ansvarlig medarbeider for arbeid og studier er Britt-Maria Vestli, e-post: brittmaria@fontenehusetgjovik.no

bottom of page