Åpningstid kl. 08:00-15:30 mandag til fredag


Vi har arbeidsmøter kl. 09:00 og 13:00. På arbeidsmøtene fordeler vi arbeidsoppgavene som skal gjøres og de som er tilstede velger hvilke oppgaver de har lyst å bidra med. Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne delta i de ulike oppgavene. Vi løser arbeidsoppgavene i fellesskap, støtter og lærer hverandre. Både medlemmer og medarbeidere sørger for at medlemmer som kommer til arbeidsmøtene og etter blir inkludert i arbeidsfellesskapet.

Arbeidsplassen er delt i to enheter: kontor & media og kjøkken & drift. Medlemmer velger selv hvilken enhet de ønsker å arbeide på. For å lese mer om arbeidsoppgavene på de ulike enhetene kan du trykke deg videre inn her: 

På Fontenehuset jobber medlemmer og medarbeidere side om side i driften av huset. Alle arbeidsoppgaver oppstår som et resultat av driften på huset og sammen bygger og utvikler vi Fontenehuset på Gjøvik. Alt arbeidet er basert på frivillighet og man driver sin egen rehabiliteringsprosess. Du bestemmer selv hvilke dager og hvor mange timer hver dag du ønsker å bruke huset.