Vi møtes fast hver onsdag på huset

kl. 13:00-15:30


Vil du bli bedre kjent med oss?

Ta kontakt på tlf: 977 30 330 eller send melding i vårt kontaktskjema for å melde deg på besøk. 

Et tilbud for deg mellom 16-30 år, som har eller har hatt psykiske helseutfordringer, falt utenfor skole og/eller arbeidslivet. Her bidrar alle på lik linje, med de ressursene man har. Vi er en arena hvor du kan oppleve tilhørighet, vennskap og økt tro på egen mestring.

Vi tilbyr et inkluderende fellesskap hvor du kan ta del i ulike arbeidsoppgaver og prosjekter, møte andre unge og få støtte til utdanning og jobbsøking. Du kan velge å utføre arbeidsoppgaver i samarbeid med andre eller arbeide med dine gjøremål. Vårt hovedmål er å være en støttespiller for våre medlemmer i videre arbeid eller utdanning.

Vi jobber med ulike prosjekter og arbeidsoppgaver, for eksempel:

  • Studier
  • Filme og redigere informasjonsfilmer for å markedsføre oss og resten av huset
  • Sosiale medier
  • Matlaging
  • Rekruttering av nye medlemmer på ulike arenaer i samfunnet
  • Sosiale aktiviteter og utflukter
  • Utvikle nettsiden vår

Dette er oppgaver man kan jobbe med gjennom uken, utenom vårt faste møtetidspunkt også. I tillegg til å være en del av ung på huset så er man en del av fellesskapet på huset og man kan være med å delta på våre enheter kjøkken & drift og kontor & media.

All deltakelse er frivillig og det koster ingenting å bli medlem.