top of page
arbeidsfellesskap, psykisk helse gjøvik, ung gjøvik, samarbeid

Ung på huset er et tilbud for de mellom 16 og 30 år som ønsker å være med i et fellesskap med andre unge. Vi er en arena hvor du kan oppleve tilhørighet, vennskap og økt tro på egen mestring. Her bidrar alle på lik linje, med de ressursene man har og det kreves ingen forkunnskaper for å kunne delta. Vårt faste møtetidspunkt er onsdager kl.13:00-15:30. I løpet av året har vi også egne fritidsprogram-kvelder hvor vi samles og spiller spill, ser film eller spiser mat og har en hyggelig stund sammen.

Vårt hovedmål er å være en støttespiller for hverandre i videre arbeid eller utdanning.

Vi tilbyr et inkluderende fellesskap hvor du kan ta del i ulike arbeidsoppgaver og prosjekter, møte andre unge og få støtte til utdanning, jobbsøking eller andre utfordringer i hverdagen.

 

Vi jobber med ulike prosjekter og arbeidsoppgaver, for eksempel:

  • Filme og redigere informasjonsfilmer for å markedsføre oss og resten av huset

  • Sosiale medier

  • Matlaging

  • Studier

  • Rekruttering av nye medlemmer på ulike arenaer i samfunnet

  • Sosiale aktiviteter og utflukter

  • Utvikle nettsiden vår

Dette er oppgaver man kan jobbe med gjennom uken, utenom vårt faste møtetidspunkt også.

I tillegg til å være en del av ung på huset så er man en del av fellesskapet på huset og man kan være med å delta på våre enheter kjøkken & drift eller kontor & media. All deltakelse er frivillig og det koster ingenting å bli medlem.

arbeidsfellesskap, psykisk helse gjøvik, ung gjøvik, samarbeid
bottom of page