I tråd med standard 33, har Fontenehuset Gjøvik et uavhengig styre. Styret består av personer som har posisjon og nettverk til å støtte fontenehuset på områder innen økonomi, jus, politisk rådgivning, utvikle jobbmuligheter, offentlige støtteordninger, brukerrettigheter og synliggjøring av fontenehuset.

Liv Thorsen Schlytter

Styreleder

Ingjerd Thon Hagaseth

Nestleder

Ingrid Ødegård

Styremedlem

Bjørn Blichfeldt

Styremedlem

Gina Marie Sørum Sveen

Styremedlem

Frode Mosether

Styremedlem

Wenche Gullberg

Styremedlem

Lars Andreassen

Varamedlem