Hvordan kan du støtte oss?

Fontenehuset Gjøvik er avhengig av støttespillere utenfra slik at vi kan fortsette vært viktige arbeid med å bidra til at mennesker med psykisk sykdomshistorie får et bedre og mer meningsfullt liv.

Vi takker alle være støttespillere, samarbeidspartnere og sponsorer for økonomisk støtte og imøtekommenhet. Vi er glade for forståelsen av Fontenehus-modellens betydning og ser frem til fortsatt samarbeid og støtte, slik at vi kan videreutvikle tilbudet til være medlemmer.

Grasrotandel

Du kan også sende SMS: "GRASROTANDELEN 988173560" til 2020 (tjenesten er gratis)

Eller bare oppgi organisasjonsnummeret våres når du spiller: 988173560

Har du allerede tilgodesett noen andre, vil en ny registrering overskrive den gamle. 


Økonomisk Bidrag

Du kan også velge å støtte oss direkte med fradragsberettigede donasjoner.

Våres kontonummer er: 1506.20.83244
Våres Vippsnummer er: 504857