Fontenehuset Gjøvik er avhengig av støttespillere utenfra slik at vi kan fortsette det svært viktige arbeid med å bidra til at mennesker med psykiske helseutfordringer får et bedre og mer meningsfullt liv.

Vi takker alle våre støttespillere, samarbeidspartnere og sponsorer for økonomisk støtte og imøtekommenhet. Vi er glade for forståelsen av Fontenehus-modellens betydning og ser frem til fortsatt samarbeid og støtte, slik at vi kan videreutvikle tilbudet til være medlemmer.

Overgangsarbeid

Vi ønsker kontakt med arbeidsgivere som vil gi oss en arbeidsplass til en overgangsarbeidsstilling. Dette kan være nær sagt hvilken som helst type ufaglært deltidsstilling, som våre medlemmer kan ha etter tur.

Grasrotgiver

Send SMS: "GRASROTANDELEN 988173560" til 2020 (tjenesten er gratis)

Eller oppgi organisasjonsnummeret vårt når du spiller: 988173560

Spleis

Støtt oss gjerne på vår spleis som går til møbler og utstyr i nytt, større hus