På Fontenehuset støtter vi våre medlemmer som har som mål å komme seg ut i ordinært arbeid eller studier.

Det finnes ulike veier for å komme ut i jobb.

For noen innebærer denne veien å fullføre videregående skole, få fagbrev eller å ta høyrere utdanning. Hos oss kan du få hjelp og motivasjon til å velge den riktige veien for deg. Det er også mulig å komme på huset og jobbe med eget studiearbeid og få hjelp til dette. Våren 2021 flytter vi i nytt hus og vil da få et eget studierom med leseplasser som bli tilgjengelig for våre medlemmer.

For andre kan veien til jobb være å få hjelp til å skrive søknad, CV, forberedelser til jobbintervju, finne aktuelle stillinger, støtte til å komme ut i ordinært arbeid eller prøve seg i en overgangsarbeidsstilling. Alt dette kan man få hjelp og støtte til på huset.

Overgangsarbeid (OA) er Fontenehusets eget arbeidsprogram. Dette er lønnede deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet som huset disponerer for sine medlemmer. Medlemmene kan prøve seg i en slik stilling fra 6-9 måneder for å få arbeidstrening og oppleve mestring i arbeidslivet med støtte fra Fontenehuset. Fontenehuset gir opplæring til hver stilling, holder kontakt med medlemmer og arbeidsgivere i hele arbeidsperioden, og stiller som vikar ved sykdom.

Vi har ingen OA-plasser enda, men jobber med å opprette slike stillinger hos eksterne bedrifter. Hvis du er arbeidsgiver og ønsker å vite mer om dette kan du trykke her.