Kirsti Østhagen

Daglig leder

kirsti@fontenehusetgjovik.no

Cato Lampe Mortensen

Enhetsansvarlig kjøkken & drift

cato@fontenehusetgjovik.no

Merethe Holen

Enhetsansvarlig kontor & media

merethe@fontenehusetgjovik.no

Embla Marie Storaas

Enhetsansvarlig ung på huset

embla@fontenehusetgjovik.no