Fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringtilbud bygger på helt grunnleggende menneskelige behov. Alle trenger å bli sett, hørt, møtt og være til nytte. Frivillighet, relasjoner og likeverd er fontenehusenes grunnleggende verdier. Det er over 300 fontenehus på verdensbasis, fordelt på over 30 land i alle verdensdeler. I Norge har vi 20 Fontenehus fordelt rundt om i landet.

Fontenehus arbeider for at mennesker som blir ekskludert fra samfunns- og arbeidsliv pga. psykiske helseproblemer skal inkluderes i et frivillig arbeidsfellesskap og at medlemmer som ønsker det skal få hjelp med utdanning og lønnet arbeid.